Bolagsverket får nytt regeringsuppdrag

Regeringen har fattat beslut om att ge 13 myndigheter i uppdrag att genomföra en kartläggning över de uppgiftskrav som myndigheten ställer till företag. Ansvarig myndighet för att koordinera och leda arbetet med kartläggningen blir Bolagsverket. Uppdraget ska slutredovisas den 20 juni 2012.

Social tagging: >

Comments are closed.