Domen om ”IP Translator”

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, “IP Translator”, och gav följande svar på de ställda frågorna: 1 – Direktiv 2008/95 ska tolkas som så att den som ansöker om skydd av ett varumärke måste ange vilka varor och tjänster som ska omfattas av skyddet på ett tillräckligt klart och precist sätt. Syftet är att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer ska kunna avgöra hur…

Social tagging: >

Comments are closed.