Tio år med EPO:s patentklassystem på PRV

För exakt tio år sedan, den 5 november 2003, togs den första versionen av PRV:s arbetsverktyg Omklassning i drift. Därigenom kunde PRV:s patentingenjörer klassa publicerade patentdokument i EPO:s klassystem ECLA, som för ett år sedan konverterades till CPC (Cooperative Patent Classification) . Under hösten 2004 introducerades stöd för ECLA även i ärendesystemen, så att även levande ansökningar…

Social tagging: >

Comments are closed.