ePCT-Filing till PRV

Det är nu möjligt att lämna in PCT-ansökningar till PRV (RO/SE) med WIPO´s e-tjänst ePCT-Filing. Nya ePCT-användare behöver skapa ett ePCT-konto och ladda upp ett digitalt certifikat till kontot. ePCT-Filing

Social tagging: >

Comments are closed.