Regeringen tillsätter Susanne Ås Sivborg som samordnare för Life Science-sektorn i Sverige

Regeringen har beslutat att tillsätta Susanne Ås Sivborg som samordnare för Life Science-sektorn i Sverige. Susanne får i uppdrag att samordna insatser och identifiera utvecklingspotentialen för Life Science. Resultatet av arbetet ska ligga till grund för den Life Science strategi som regeringen ska ta fram i höst. – Life science industrin är strategiskt viktig för Sverige och därför…

Social tagging: >

Comments are closed.