Nicolas Paul Gustaf registreras som varumärke

Fler vill ha ensamrätt till lillprinsen Nicolas. Sedan namnet tillkännagavs har det inkommit flera varumärkesansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV). Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.