Archives for mars2018

Minskat nyföretagande i februari

I februari minskade nyföretagandet i landet med 19,8 procent. Totalt nyregistrerades 1 277 färre företag i februari i år jämfört med samma månad förra året. Registreringarna minskade i 18 av 21 län och antalet nya aktiebolag minskade med 17 procent. Under hela 2018 har nyregistreringarna hittills minskat med 5,5 procent.

Design och innovation i lyckad förening

Air Smart Spirometer är en svensk, patentskyddad innovation som gör det enklare och mindre kostsamt att mäta och bedöma andnings- och lungkapaciteten hos patienter med exempelvis sjukdomen KOL. Läs mer