Fler uppgifter måste lämnas för rot- och rututbetalning

Nästa år krävs mer information från företag för att de ska kunna få utbetalning för rot- och rutarbete. De måste redovisa vilken typ av arbete som är utfört, antalet arbetade timmar och kostnaden för material. Syftet är att Skatteverket ska få bättre underlag för kontroll.

Social tagging: >

Comments are closed.