Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Hur mycket skatt betalar vi svenskar varje år? Hur mycket total skatt betalar vi i Sverige jämfört med invånare i andra OECD-länder? Svaren på dessa och många andra skatterelaterade frågor finns i årets upplaga av Skattestatistisk årsbok .