Archives for april2015

Samhandling ledord under Sveriges Innovationsriksdag

Under två dagar, 21-22 april, träffades inkubatorer, business parks, branschorganisationer, rådgivare och myndigheter för att gemensamt diskutera nyindustrialisering och samhandling under Sveriges Innovationsriksdag. Orden må vara nya, men utmaningarna är i grunden de samma. Industrin och näringslivet behöver ständigt förändras för … Läs mer

Hurra för upphovsrätten!

Idag är det ingen vanlig dag, idag är det världsbok- och upphovsrättens dag! Böcker är bra och kunskap är makt  hackspettade mamma in i ryggmärgen på mig under uppväxten. Och visst ligger det mycket i det. Böcker och upphovsrätt går hand i … Läs mer