Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skatteverket avvaktar med beslut om flytt av verksamhet

Regeringen har aviserat att Statskontoret ska få i uppdrag att ta fram förslag till nya principer för myndigheters lokaliseringar. Därför kommer nu Skatteverket att avvakta med beslut om flytt av verksamhet från nio orter till närliggande orter.