Kunskapen om immateriella tillgångar är låg – samtal i Almedalen

PRV håller idag seminarier i Almedalen för att lyfta viktiga frågor om innovation, företagande och tillväxt. Här återges några av insikterna för att ge en momentan bild av diskussionerna: Cirka 80 procent av ett företags värde finns i immateriella tillgångar … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.