Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skatteverket föreslår åtgärder för att främja att företag hanterar skattepolicy som en hållbarhetsfråga

Skatteverket föreslår att statliga företag ska få i uppdrag ta fram en skattepolicy för den egna verksamheten och agera för att en skattepolicy tas fram i bolag de har ägarintressen i. Fler bör också få ta del av offentliga skatteuppgifter om företag digitalt, för att underlätta för dem som vill säkra att samarbetsparter sköter sina skatter. Det föreslår Skatteverket i en rapport till regeringen.