Archives for september2020

Skatteverket inleder samarbete med Göteborg och Södertälje i uppdrag mot grov organiserad brottslighet

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Digitaliserad folkbokföringskontroll ska hitta fel snabbare

23 289 företag sökte omställningsstöd

NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

Nytt steg mot digitalt ekosystem för finansiell information i Norden.
Nordens näringsministrar har godkänt 8 insatser som ska få fart på ekonomin efter covid-19. I initiativen ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett samarbetsprogram som ska underlätta för nordens små- och medelstora företag genom att digitala system kopplas ihop, så att affärsdata enklare kan delas och rapporteras in.