Redovisning

Redovisning

Oavsett om du har ett litet eller medelstort företag betonar vi den personliga servicen. Vi tar oss tid med alla klienter genom möten istället för att ständigt skicka olika listor och dokument fram och tillbaka!

Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa en lönsamhet. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar. För att göra det enklare för dig har vi olika paketlösningar för små och medelstora företag.

Ger dig rätt beslutsunderlag

Vi hjälper dig också att bygga upp administrativa rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Tillsammans med dig diskuterar och analyserar vi resultatet. Redovisningen ger dig beslutsunderlag som hjälper dig att styra och överblicka företaget. Du har full kontroll på verksamhetens löpande ekonomiska utveckling.

Bolagsam hjälper alla typer av företag, oavsett bolagsform. Självklart uppfyller vi god redovisningssed och är uppdaterade på förändringar i bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Löpande bokföring

Vi ser till att alla underlag blir riktiga och att du får bra periodrapporter. Om du vill så får du också kommentarer till rapporterna; på så sätt hjälper vi dig att fästa ögonen på det som är viktigt i din bokföring. I löpande bokföring och ekonomisk rådgivning åtar vi oss bland annat:

 • Kontering
 • Avstämning
 • Momsredovisning
 • Skatt och sociala avgifter

Total ekonomifunktion

Detta innebär att vi i princip kan ersätta den egna ekonomiavdelningen inom ditt företag. Förutom löpande bokföring och ekonomisk rådgivning åtar vi oss också bland annat:

 • Löner
 • Bokslut
 • Leverantörsreskontra och betalningar av fakturor
 • Kundreskontra med fakturering och bevakning
 • Skattedeklarationer
 • Avstämningar
 • Budgetarbete
 • Viss administration
 • Revision i samarbete med auktoriserade revisorer

 

Comments are closed.