Varningslistor

Se upp för bluffakturor!

Du som kund, se upp för bluffakturor som gäller dina nationella och internationella ärenden. För tillfället ringer många kunder till oss och frågar om bluffakturor från blufföretag som finns upptagna på Varningslistan från Svensk Handel. PRV beklagar djupt att bluffakturor förekommer. Vi kan bara uppmana dig att vara uppmärksam och ta kontakt med oss om du är tveksam eller titta på Varningslist…

Se upp för bluffakturor!

Just nu är det många kunder som kontaktar oss angående bluffakturor gällande nationella och internationella ärenden. Det här är givetvis väldigt tråkigt och något som vi på PRV vill förhindra.

Ett tips är att vara uppmärksam och att läsa det finstilta på fakturorna. Är du det minsta tveksam på om det är en giltig faktura eller inte? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig, ett annat tips är att du själv kontrollerar om avsändaren finns med på varningslistan från Svensk Handel.

Om du blir kontaktad eller får en bluffaktura finns tydlig och bra information hos Svensk Handel om hur du ska gå tillväga.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Varningssignaler

 

Investeringsbedragare är ofta väldigt skickliga på att efterlikna seriös affärsverksamhet. Men det finns, trots allt, tecken som bör väcka misstankar om att allt inte står rätt till.

Här är några exempel på signaler på oseriös verksamhet. Var uppmärksam på dessa om du blir kontaktad av ett företag som du inte känner till.

För bra för att vara sant

Se alltid upp med erbjudanden som dimper ned från ingenstans – exempelvis oväntade telefonsamtal från främmande säljare – och som låter som snabba och enkla sätt att göra en vinst utan någon större ansträngning.

Ett enkelt men bra råd i sådana här sammanhang är: ”om det låter för bra för att vara sant så är det nog så”.

Spänner över flera länder

Om du ser att mäklaren uppger en adress i ett land, investeringen ska ske i ytterligare ett land och banken som du ska betala till finns i ett tredje land, bör du ta det som en allvarlig varningssignal. Investeringsbedragare ser till att sprida ut sin verksamhet på flera länder för att göra det svårare att bli spårade.

Ofta är minst fem länder inblandade. Utöver de tre nyss nämnda handlar det om landet där du själv bor och landet där bedragarna gömmer sig. I det internationella samarbetet mellan finansinspektioner i olika länder kallas detta ”de fem flaggornas teori”.

 • Land 1: Här sitter säljarna och ringer, men inte till någon kund i detta land. Det är oftast inte i det land där man uppger sin adress.
 • Land 2: Här finns kunderna. Oftast finns kunder i flera länder.
 • Land 3: Här finns produkterna som är aktier eller andra finansiella instrument.
 • Land 4: Här finns banken till vilken du ska betala för din investering.
 • Land 5: Här bor bedragarna och deras familjer.

Utan nödvändigt tillstånd

För att få vända sig till kunder i Sverige och erbjuda finansiell rådgivning, investeringar och andra finansiella produkter måste ett företag ha tillstånd från Finansinspektionen (FI), eller från motsvarande tillsynsmyndighet i något annat EU-land. Vissa bedragare påstår sig ha tillstånd i landet de verkar, vilket kan vara helt gripet ur luften och dessutom otillräckligt.

På FI:s webbplats kan du kontrollera att företaget har rätt tillstånd och att det inte finns med i vår lista med varningar för företag utan tillstånd.

Inget godkänt prospekt

Aktier och liknande värdepapper som erbjuds till allmänheten ska beskrivas i prospekt, vars innehåll styrs av lagar och regler. Prospekten ska dessutom i förhand granskas och godkännas av FI – eller motsvarande myndigheter i något annat land – innan de får användas.

Investeringsbedragare tar ofta fram dokument som liknar prospekt, utan att leva upp till de krav som ställs i svensk och utländsk lag. På FI:s webbplats kan du kontrollera att ett prospekt är godkänt på rätt sätt.

Ingen redovisning

Se upp ordentligt om det saknas årsredovisning och delårsrapporter i den information du får. Det här är ett ganska säkert tecken på att det handlar om ett investeringsbedrägeri.
Detsamma gäller om du får något som liknar ekonomisk redovisning, men saknar underskrift från en revisionsfirma.

Produkter i ropet

Investeringsförslagen rör ofta något som ligger i tiden och som det skrivs mycket om i tidningarna, till exempel miljöteknik, energieffektivisering och olika råvaror.
Var särskilt försiktig om ett erbjudante är ett så kallat ”private placement”, ett köp av aktier innan ett bolag börsnoteras. En annan term som används är ”pre IPO investing”, där IPO står för Initial Public Offering.

Snabba beslut

Ett typiskt drag för investeringsbedrägerier är att du får press på dig att fatta snabba beslut. Betänketid ges, men bedragarna återkommer upprepade gånger om att du måste bestämma dig, för att sätta dig under tryck.

Påstådd låg risk

Falska mäklare framhåller gärna att den investering de föreslår självfallet innebär en viss risk, men att de har tillgång till information som gör att de bedömer den som säker. Dessutom kan du få löfte om att kunna sälja när du vill, eller få pengarna tillbaka om investeringen inte ökar i värde eller ger utdelning. De kan också locka med en rabatt för tidiga investerare.

Alltid tillfälle att köpa – aldrig att sälja

Om du gjort en investering och efter en tid vill sälja kommer bedragarna envetet att hävda att det är fel tillfälle. Investeringen kommer att öka i värde och du kommer att ångra dig, påstår de.

Om du ändå insisterar kan du få förslag om att byta din nuvarande investering mot en annan. Med andra ord försöker de så långt som möjligt att undvika att betala tillbaka pengar till dig. När du till slut fått igenom en säljorder är pengarna förmodligen förlorade i alla fall.

Insiderinformation

Det är också vanligt att mäklaren säger sig ha insiderinformation som övriga marknaden inte känner till – och att detta inte skulle vara olagligt när det sker utomlands.

Skatterfri avkasning

En annan variant är att det handlar om en möjlighet att investera innan en förestående börsintroduktion. Löften kan ges om en notering – ofta på Nasdaq – inom exempelvis ett halvår och en årlig aktieutdelning. Skattefri avkastning är ett annat ofta använt lockbete.

Aktier i amerikanska OTC-bolag

Är aktien uppsatt på en OTC-lista bör du vara särskilt försiktig eftersom detta ofta förekommer i investeringsbedrägerier. OTC (Over The Counter) står för handel över disk. Ett OTC-bolags aktier handlas alltså inte på en börs, vilket betyder att det inte sker någon vanlig prissättning baserad på tillgång och efterfrågan.

Amerikanska aktier delas dessutom in i en rad olika kategorier, med olika regelverk. som bland annat kan innebära att de inte går att sälja vidare som vanliga aktier. Ett exempel är aktier som säljs inom Regulation S. Det finns också två slags amerikanska OTC-bolag, OTC och Other OTC.

Bedragarnas ihärdighet

Nästan alla som drabbats vittnar om en anmärkningsvärd envetenhet och uthållighet hos bedragarna. Så fort de noterat minsta intresse ringer de om och om igen, ofta långa samtal där de lovar hög och snabb avkastning och varnar för besvikelse om du inte skulle våga investera.

De är, kort sagt, mycket drivna försäljare. Så länge du finns kvar i luren kommer de att fortsätta försöka sälja. Då och då avbryter de och frågar de hur du mår och vad du jobbar med för att inge ny tillförsikt. Så länge de kan hålla kvar dig på tråden och du fortsätter att prata har du egentligen inte sagt ”nej”.

Läs mer:

Källa: Finansinspektionen (FI)

Om varningarna

 

Finansinspektionen varnar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i Sverige eller inom EU. På listan finns även företag som i övrigt inte lever upp till aktuella författningars krav, exempelvis registrering hos FI.

Dessa företag erbjuder ofta investeringar som senare visar sig värdelösa.

FI samarbetar på detta område med andra tillsynsmyndigheter inom EU. Det är en överenskommelse inom kommittén för europeisk värdepapperstillsyn, CESR. Listan uppdateras allt eftersom vi får vetskap om företagen.

Företag: Företagets namn. Synonymer förekommer.

Källa: Den tillsynsmyndighet som varnar.

Datum: När informationen kom från tillsynsmyndigheten. Datumet är i vissa fall äldre än den tidpunkt när FI publicerar företagsnamnet.

Varningslistan är inte fullständig – nya företagsnamn tillkommer löpande. FI:s rekommendation är att alltid kontrollera i FI:s Företagsregister att ett företag har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster.

Svensk Handel Varningslistan

 

Varningslistan varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Ta gärna del av de kriterier som kan ligga till grund för publiceringarna på listan.

Att ett namn saknas på listan är ingen garanti för att verksamheten är seriös, var alltid vaksam!

Kontakuppgifter Svensk Handel

Adress

Telefon & E-post

Svar direkt för medlemmar

 • Telefontider: 8.30-17.00
 • Arbetsgivarservice: 010-47 18 700
 • Varningslistan: 010-47 18 630
 • Handelsfrågor: 010-47 18 690
 • Säkerhetsfrågor: 010-47 18 680
 • Hyresfrågor: 010-47 18 710
 • Försäkringsfrågor: 010-47 18 770