Archives for butiksnamn

Veckans fråga: Att varumärkesskydda ett butiksnamn

Fråga: Jag kommer, om allt går som det ska, öppna en egen butik. Jag skulle vilja Varumärkesskydda butiksnamnet. Men hur går man tillväga för att göra en sådan sak?

Svar: Varumärket är ett kännetecken som gör det möjligt att skilja dina varor och tjänster från andras. Ett bra varumärke, eller logga, utmärker just din vara eller tjänst. För att skydda ett namn/figur måste man göra en ansökan om registrering av varumärke. Blanketter och informationsmaterial finns på prv.se. Där kan man välja att göra en ansökan elektroniskt eller skriva ut en blankett som man skickar med vanlig post.

I sin ansökan ska man även beskriva för vilken/vilka varor och/eller tjänster som man önskar skydda sitt varumärke. Förutom att ange varor och tjänster ska man också uppge den eller de klasser i vilken de ingår. Det finns 45 olika klasser där klass 1-34 är varuklasser och 35-45 är tjänsteklasser.

Pappersansökan
Grundavgiften är 2300 kronor och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.

Elektronisk ingivning av ansökan
Grundavgiften är 1800 kr och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.