Archives for co-branding

Co-branding med värmländska smaker

Många nya varumärken knyter an till lokala traditioner som hänger samman med platsens unika förutsättningar och kulturhistoria. Här berättar vi om co-branding som ett intressant grepp. Läs mer