Archives for Copyswede

Sony måste betala miljonbelopp i upphovsrättsersättning

Sony är enligt HD:s dom skyldiga att betala ca 1,7 mkr till Copyswede i upphovsrättsersättning. Läs mer