Archives for DesignView

Framgångsrik samverkan med OHIM

Sedan OHIM:s president Antonio Campinos tillträdde har OHIM utarbetat en strategisk plan där en av stöttepelarna är samverkan med de nationella myndigheterna till nytta för användarna. Inom OHIM:s Samarbetsfond har ett stort antal utvecklingsprojekt inletts, några har redan slutförts. PRV deltar i flertalet, bland annat EuroClass, Senioritetsdatabasen, TMView, DesignView och ett projekt för framtagande av gemensamma kvalitetskriterier. Vidare deltar PRV i samtliga Konvergensprojekt. Dessa projekt syftar till att skapa förutsättningar för harmoniserad praxis inom områden där tillämpningen hittills divergerat medlemsstaterna emellan och i förhållande till OHIM. Ett exempel på detta är skyddsomfånget på klassrubriker, där ett omfattande arbete pågår för att skapa samsyn och transparens. Vidare deltar PRV i utvecklingen av den så kallade Taxonomin, en hierarkisk struktur som hjälper användarna att hitta varor och tjänster så att de lättare kan ange en varuförteckning med det skyddsomfång de eftersträvar.

Läs gärna mer i OHIMs nyhetsbrev och om det europeiska nätverket för varumärken och design.

 

DesignView – en bra start

Först kom TMview och nu kommer DesignView. Vi som sitter och plöjer registrering efter registrering i olika register uppskattar verkligen att man kan söka i flera nationella databaser samtidigt. I träfflistan kan man på ett enkelt sätt skifta mellan List mode och Gallery mode. Gallery mode visar upp till 40 registreringar åt gången och utan att man måste scrolla upp och ned. Man kan välja att maila en träff, ladda ner den som en pdf, exportera till en Excelfil eller bara printa direkt. Än så länge är nio nationella kontor inklusive OHIM anslutna. Sverige kommer under 2013 att ansluta sig till detta! Yesss.

En glad nyhet för er som arbetar med databassökningar!