Archives for EU-kommissionen

Förslag till förändringar i varumärkesförordningen

Den 27 mars offentliggjorde EU-Kommissionen sitt förslag till reviderat varumärkesdirektiv och -förordning. Kommissionens förslag bygger på den utredning som tidigare presenterats av Max Planck-Institutet men skiljer sig på en rad väsentliga punkter. Den mest långtgående skillnaden är att Kommissionen vill … Läs mer