Archives for Innovationsklimat

Sverige är bra för uppfinnare!

Sverige har kommit tvåa i Global Innovation Index som mäter innovationsklimatet i länder över hela världen. Utgångspunkten är att innovation är nyckeln till ekonomisk tillväxt och välfärd. Totalt undersöks 142 länder och man tittar på olika indikatorer som institutioner, politisk … Läs mer