Archives for IP-rådgivare

Marcus Malek om IP-strategier och värderingar

Jag fick möjlighet att samtala med Marcus Malek om hans spännande arbete som konsult inom IP-värderingar och strategisk IP-rådgivare, eftersom Marcus sitter med i expertpanelen i vårt webbsända seminarium Värdera IP-tillgångar i små och medelstora företag, den 18 oktober. Vad … Läs mer