Archives for Juridiska personer

Ny deklarationstidpunkt för företag och föreningar

Från och med i år har företag, föreningar och stiftelser fyra nya deklarationstidpunkter. Först ut att deklarera är cirka 75 000 företag och föreningar som ska lämna sina deklarationer senast den 1 november i år. Inom de närmaste två veckorna kommer deklarationsblanketterna för dessa att skickas ut.

Den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft 1 januari 2012 medför att det blir fyra nya deklarationstidpunkter för juridiska personer från och med i år.

– För en del företag innebär det att de måste lämna in deklarationer två gånger i år, men det är bara just i år, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Följande nya deklarationstidpunkter gäller:

  • Bokslut 31 januari till 30 april – deklarera senast 1 november.
  • Bokslut 31 maj eller 30 juni – deklarera senast 15 december.
  • Bokslut 31 juli eller 31 augusti – deklarera senast 1 mars.
  • Bokslut 30 september till 31 december – deklarera senast 1 juli.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som lämnar hela deklarationen, inklusive bilagor, elektroniskt har ytterligare en månad på sig att deklarera.

Totalt finns cirka 700 000 juridiska personer som ska deklarera vid de fyra nya deklarationstidpunkterna. Det är till exempel aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare och dödsbon berörs inte av ändringarna, utan ska precis som tidigare deklarera senast den 2 maj.

  • Klicka härlänk till annan webbplats för att se hur många juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast den 1 november 2013.

Dags att deklarera?

 

När kommer blanketten?

Deklarationsblanketterna skickas ut med post i början av april. Har du inte fått din deklarationsblankett senast den 13 april kan du beställa en blankett via Skatteverkets beställningstjänst.

Utskicken sker inte områdesvis, så du behöver inte bli orolig om du inte får din blankett samtidigt som övriga familjemedlemmar eller dina grannar.

Sista dag att lämna in deklarationen är den 2 maj 2012 för både företag och privatpersoner.

För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj 2012.

Skatteåterbäring redan före midsommar

Löntagare, pensionärer och enskilda näringsidkare kan få skatteåterbäringen redan före midsommar. Men då måste du deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon och anmäla bankkonto senast den 2 maj.Om din deklaration har tagits ut för granskning och inte har blivit klar, kommer du kanske inte att få dina pengar före midsommar.

Hur ska jag deklarera?

Du kan deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten.

Vilken  blankett gäller för mig?

Alla privatpersoner och dödsbon deklarerar på Inkomstdeklaration 1.
Privatpersoner som driver näringsverksamhet ska redovisa inkomst av näringsverksamhet på särskild N-bilaga.

Juridiska personer (till exempel aktiebolag och handelsbolag) ska lämna Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4.

Vad ska jag deklarera?

Du ska deklarera de inkomster som du har haft under 2011. Den deklarationsblankett som du får hemskickad är till stora delar redan ifylld av Skatteverket. Om alla uppgifter stämmer behöver du bara godkänna inkomstdeklarationen.

Vill du räkna ut din skatt?

Du kan använda skatteuträkningsprogrammet för att räkna ut din slutliga skatt.

Har du betalat in för lite skatt?

Om du upptäcker att den preliminära skatt som du har betalat under året inte kommer att räcka till att betala den slutliga skatten kan du göra en extra inbetalning.

Få pengar tillbaka

Du som har anmält konto *
När kommer slutskattebeskedet? När får du pengarna?
juni (under förutsättning att du har e-deklarerat) vecka 23
augusti vecka 32
september vecka 36
december vecka 49
Du som inte har anmält konto *
När kommer slutskattebeskedet? När får du pengarna?
augusti vecka 33
september vecka 37
december vecka 50

* Med konto menas bankkonto, personkonto, plusgirokonto eller bankgiro. OBS! Skatteåterbäring under 2 000 kr betalas bara ut automatiskt om du har anmält konto. Använd vår e-tjänst Skattekonto. Har du inte har anmält något konto står pengarna kvar på ditt skattekonto och ränteberäknas.

Betala in mer pengar

När kommer slutskattebeskedet? När ska du betala?
Pengarna ska finnas på Skatteverkets konto senast
augusti 12 november 2012
september 12 december 2012
december 12 mars 2013

Ytterligare information