Archives for klassystem

Sök gamla patent med hjälp av DPK!

”Ångpannor för energialstring jämte armatur ävensom ångledning” Ja, så kunde en titel i det tyska patentklassystemet (DPK) se ut. Det gör den inte längre*. Som ni kanske har läst i denna nyhet har vi moderniserat den svenska versionen av DPK. … Läs mer