Archives for konkurrens

Ny patent- och marknadsdomstol ger förutsättningar för effektiv konkurrens

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg reflekterar över Justitidepartementets förslag till en ny patent- och marknadsdomstol

Som generaldirektör för Patent- och registreringsverket är det med glädje jag tar del av justitieministerns inlägg på temat innovationer och immaterialrätt.

Justitieminister Beatrice Ask vill förbättra och förenkla förutsättningarna för entreprenörer och uppfinnare, som i det här fallet genom tydliga regler och en rättssäker domstolsprövning. Ur min synvinkel finns många fördelar med en koncentration av immaterialrättsliga mål. Processerna blir mer överblickbara och de som arbetar med målen får en större möjlighet att specialisera sig.

På PRV välkomnar vi de initiativ och förslag som regeringen har inom immaterialrättsområdet. Särskilt viktigt och positivt är förslaget till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Det minskar sökandens översättningskostnader. Det betyder att det mer naturligt att behålla sin ansökan i Sverige och få ett nationellt patent eftersom arbete och kostnaderna för översättning försvinner. Det är väldigt bra för Sverige och svenska företag.

Att förbättra och förenkla förutsättningarna för dem som söker patent är en nyckelfråga för oss på PRV och för svensk tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot förslaget på en ny patentlag som redovisas i sommar.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV