Archives for kundrelationer

Nobelklänningarnas Thalia – kundrelationer som affärsstrategi

Affärsstrategier är en immateriell tillgång som kan vårdas och utvecklas på ett medvetet sätt över tid. Thalia fokuserar på sina kundrelationer. Läs mer