Archives for Nationella patent på engelska

Lagrådet ger grönt ljus för patent på engelska

Regeringens förslag om att nationella patentansökningar ska kunna ges in och beviljas på engelska har nu granskats av lagrådet. Protokollet från föredragningen i går, den 20 november, är kort och kärnfullt: Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. Lagrådets besked innebär att … Läs mer