Archives for norra Sverige

Christina Nordström, IPR-strateg för innovativa företag som vill växa

Christina Nordström arbetar som IPR-strateg på Innovationskontor Norr vid Umeå universitet. I sitt arbete möter hon innovativa tillväxtföretag och hjälper dem att lägga strategiska planer för deras hantering av IP-frågor. På så sätt får de största möjliga affärsmässiga effekt av … Läs mer