Archives for Peter Strömbäck

Intervju med Peter Strömbäck, ny GD på PRV

Samtal med Peter Strömbäck om ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. Läs mer