Archives for Pressmeddelande

Bolagsverket varslar 40 om uppsägning

Bolagsverket i Sundsvall har idag efter förhandlingar med de fackliga parterna varslat 40 medarbetare om uppsägning på grund av ekonomisk arbetsbrist. Anledningen är ett ansträngt ekonomiskt läge där kostnads­besparingar är nödvändiga för att säkra finansieringen framåt. Personalneddragningen omfattar främst funktioner inom stöd och utveckling, handläggande arbetsuppgifter berörs inte.

Skatteverket föreslår stärkt system för samordningsnummer

Skatteverket föreslår stärkt system för samordningsnummer

Bolagsverket slutredovisar ekobrottsuppdrag till regeringen

Bolagsverket vill ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag, stöd för att avregistrera falska företrädare och målvakter i företag samt bättre möjligheter att dela information med brottsbekämpande myndigheter för att motverka ekonomisk brottslighet och göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. Idag lämnade Bolagsverket in sin slutrapport på regeringens uppdrag.

Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning

Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning

Skydda dig mot obehörig adressändring med Skatteverkets e-tjänst

Skydda dig mot obehörig adressändring med Skatteverkets e-tjänst

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal