Archives for privat

Kravet på kapital i aktiebolag har sänkts till 50 000 kronor

Kravet på kapital i aktiebolag har sänkts till 50 000 kronor

Innehåll

Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till lägst 50 000 kronor. Beslutet började gälla den 1 april 2010.

När du vill starta ett nytt aktiebolag

Reglerna innebär att ett beslut om att bilda ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor kan fattas tidigast den 1 april 2010. Stiftelseurkunden kan därför inte vara daterad tidigare än detta. Det är naturligtvis också tillåtet att ha ett högre aktiekapital.

När du vill minska aktiekapitalet

Om du redan har ett privat aktiebolag med 100 000 kronor i aktiekapital kan du minska det till lägst 50 000 kronor.

Om du vill minska aktiekapitalet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på.

Du kan läsa hur en minskning går till på sidan Minskning av aktiekapitalet.

2010-04-01