Archives for procent

Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Hur mycket skatt betalar varje svensk invånare i genomsnitt? Hur mycket bensinskatt betalar vi? Hur mycket total skatt betalar vi i Sverige i jämförelse med invånare i andra OECD-länder? Svaren finns i Skattestatistisk årsbok 2012.

Utslaget per invånare betalade varje person i Sverige i snitt 162 100 kronor i skatt år 2010. Skattekvoten, beräknad på BNP, ligger i Sverige på 45,8 procent, jämfört med cirka 25 procent i USA och omkring 31 procent i Grekland och Portugal. Dessa fakta, och många fler, finns att hämta i Skattestatistisk årsbok 2012 som Skatteverket publicerar varje år. – Skatter angår och påverkar alla i vårt samhälle och är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är Skattestatistisk årsbok intressant både för den samhällsintresserade och för journalisten som letar idéer till nyhetsuppslag, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket. I Skattestatistisk årsbok 2012 finns otaliga fakta som rör skatter, från såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Ett kapitel beskriver skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, ett annat handlar om hur attityden till skatter har blivit avsevärt mer positiv de senaste åren.   Andra exempel på ämnen är företagsbeskattning, skatt på arbete, skatt på konsumtion, och den offentliga sektorns inkomster och utgifter.

 

12 procents moms

 

Det är 12 procents moms på följande varor och tjänster.

Livsmedel

Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Även följande räknas som livsmedel:

 • ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling
 • alkoholfria drycker samt lättöl och folköl
 • dricksvatten som säljs på flaska eller liknande
 • tuggummi
 • mjölk (även vid försäljning till ett mejeri)
 • spannmål (även vid försäljning till en kvarn).

Undantag

På följande livsmedel är momsen 25 procent:

 • dricksvatten från vattenkran
 • spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl.

Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent:

 • foder
 • levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel
 • läkemedel (även naturläkemedel)
 • kosmetika
 • tobak och tobaksprodukter
 • narkotika och psykofarmaka
 • restsubstanser och främmande ämnen.

Restaurang- och cateringtjänster

Momsen  på restaurang- och cateringtjänster är 12 procent. Bland annat följande ska beskattas med 12 procents moms:

 • festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster
 • frukost i samband med logi
 • dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst
 • transport som ingår i en cateringtjänst.

Följande beskattas alltid med 25  procent:

 • spritdrycker, vin och starköl
 • drinkar där spritdrycker ingår
 • måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang.

Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp.

Rumsuthyrning i hotellrörelse

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, telefax, betal-tv, bad och bastu samt tvätt.

Undantag

Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent.

Campingverksamhet

Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär t.ex. uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet.

Undantag

Det är 25 procents moms på

 • gästhamnsverksamhet
 • att hyra ut uppställningsplatser för t.ex. vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Försäljning av egna konstverk

Momsen är normalt 12 procent när du säljer konstverk du själv gjort. Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk.

Undantag

När någon annan än du som gjort konstverket säljer det, t.ex. ditt eget eller någon annans bolag, är momsen 25 procent.

I vissa fall kan försäljningen vara helt momsfri. Läs mer i broschyren ”Moms inom kulturområdet” (SKV 562).

Import av konstverk

När du importerar konstverk är momsen 12 procent, oavsett vem som säljer.

 

Källa: Skatteverket