Archives for tillstånd

Varningssignaler

 

Investeringsbedragare är ofta väldigt skickliga på att efterlikna seriös affärsverksamhet. Men det finns, trots allt, tecken som bör väcka misstankar om att allt inte står rätt till.

Här är några exempel på signaler på oseriös verksamhet. Var uppmärksam på dessa om du blir kontaktad av ett företag som du inte känner till.

För bra för att vara sant

Se alltid upp med erbjudanden som dimper ned från ingenstans – exempelvis oväntade telefonsamtal från främmande säljare – och som låter som snabba och enkla sätt att göra en vinst utan någon större ansträngning.

Ett enkelt men bra råd i sådana här sammanhang är: ”om det låter för bra för att vara sant så är det nog så”.

Spänner över flera länder

Om du ser att mäklaren uppger en adress i ett land, investeringen ska ske i ytterligare ett land och banken som du ska betala till finns i ett tredje land, bör du ta det som en allvarlig varningssignal. Investeringsbedragare ser till att sprida ut sin verksamhet på flera länder för att göra det svårare att bli spårade.

Ofta är minst fem länder inblandade. Utöver de tre nyss nämnda handlar det om landet där du själv bor och landet där bedragarna gömmer sig. I det internationella samarbetet mellan finansinspektioner i olika länder kallas detta ”de fem flaggornas teori”.

  • Land 1: Här sitter säljarna och ringer, men inte till någon kund i detta land. Det är oftast inte i det land där man uppger sin adress.
  • Land 2: Här finns kunderna. Oftast finns kunder i flera länder.
  • Land 3: Här finns produkterna som är aktier eller andra finansiella instrument.
  • Land 4: Här finns banken till vilken du ska betala för din investering.
  • Land 5: Här bor bedragarna och deras familjer.

Utan nödvändigt tillstånd

För att få vända sig till kunder i Sverige och erbjuda finansiell rådgivning, investeringar och andra finansiella produkter måste ett företag ha tillstånd från Finansinspektionen (FI), eller från motsvarande tillsynsmyndighet i något annat EU-land. Vissa bedragare påstår sig ha tillstånd i landet de verkar, vilket kan vara helt gripet ur luften och dessutom otillräckligt.

På FI:s webbplats kan du kontrollera att företaget har rätt tillstånd och att det inte finns med i vår lista med varningar för företag utan tillstånd.

Inget godkänt prospekt

Aktier och liknande värdepapper som erbjuds till allmänheten ska beskrivas i prospekt, vars innehåll styrs av lagar och regler. Prospekten ska dessutom i förhand granskas och godkännas av FI – eller motsvarande myndigheter i något annat land – innan de får användas.

Investeringsbedragare tar ofta fram dokument som liknar prospekt, utan att leva upp till de krav som ställs i svensk och utländsk lag. På FI:s webbplats kan du kontrollera att ett prospekt är godkänt på rätt sätt.

Ingen redovisning

Se upp ordentligt om det saknas årsredovisning och delårsrapporter i den information du får. Det här är ett ganska säkert tecken på att det handlar om ett investeringsbedrägeri.
Detsamma gäller om du får något som liknar ekonomisk redovisning, men saknar underskrift från en revisionsfirma.

Produkter i ropet

Investeringsförslagen rör ofta något som ligger i tiden och som det skrivs mycket om i tidningarna, till exempel miljöteknik, energieffektivisering och olika råvaror.
Var särskilt försiktig om ett erbjudante är ett så kallat ”private placement”, ett köp av aktier innan ett bolag börsnoteras. En annan term som används är ”pre IPO investing”, där IPO står för Initial Public Offering.

Snabba beslut

Ett typiskt drag för investeringsbedrägerier är att du får press på dig att fatta snabba beslut. Betänketid ges, men bedragarna återkommer upprepade gånger om att du måste bestämma dig, för att sätta dig under tryck.

Påstådd låg risk

Falska mäklare framhåller gärna att den investering de föreslår självfallet innebär en viss risk, men att de har tillgång till information som gör att de bedömer den som säker. Dessutom kan du få löfte om att kunna sälja när du vill, eller få pengarna tillbaka om investeringen inte ökar i värde eller ger utdelning. De kan också locka med en rabatt för tidiga investerare.

Alltid tillfälle att köpa – aldrig att sälja

Om du gjort en investering och efter en tid vill sälja kommer bedragarna envetet att hävda att det är fel tillfälle. Investeringen kommer att öka i värde och du kommer att ångra dig, påstår de.

Om du ändå insisterar kan du få förslag om att byta din nuvarande investering mot en annan. Med andra ord försöker de så långt som möjligt att undvika att betala tillbaka pengar till dig. När du till slut fått igenom en säljorder är pengarna förmodligen förlorade i alla fall.

Insiderinformation

Det är också vanligt att mäklaren säger sig ha insiderinformation som övriga marknaden inte känner till – och att detta inte skulle vara olagligt när det sker utomlands.

Skatterfri avkasning

En annan variant är att det handlar om en möjlighet att investera innan en förestående börsintroduktion. Löften kan ges om en notering – ofta på Nasdaq – inom exempelvis ett halvår och en årlig aktieutdelning. Skattefri avkastning är ett annat ofta använt lockbete.

Aktier i amerikanska OTC-bolag

Är aktien uppsatt på en OTC-lista bör du vara särskilt försiktig eftersom detta ofta förekommer i investeringsbedrägerier. OTC (Over The Counter) står för handel över disk. Ett OTC-bolags aktier handlas alltså inte på en börs, vilket betyder att det inte sker någon vanlig prissättning baserad på tillgång och efterfrågan.

Amerikanska aktier delas dessutom in i en rad olika kategorier, med olika regelverk. som bland annat kan innebära att de inte går att sälja vidare som vanliga aktier. Ett exempel är aktier som säljs inom Regulation S. Det finns också två slags amerikanska OTC-bolag, OTC och Other OTC.

Bedragarnas ihärdighet

Nästan alla som drabbats vittnar om en anmärkningsvärd envetenhet och uthållighet hos bedragarna. Så fort de noterat minsta intresse ringer de om och om igen, ofta långa samtal där de lovar hög och snabb avkastning och varnar för besvikelse om du inte skulle våga investera.

De är, kort sagt, mycket drivna försäljare. Så länge du finns kvar i luren kommer de att fortsätta försöka sälja. Då och då avbryter de och frågar de hur du mår och vad du jobbar med för att inge ny tillförsikt. Så länge de kan hålla kvar dig på tråden och du fortsätter att prata har du egentligen inte sagt ”nej”.

Läs mer:

Källa: Finansinspektionen (FI)

Minskning av aktiekapitalet

Varför minskar aktiebolag aktiekapitalet?

Ibland kan det finnas skäl för ett aktiebolag att minska sitt aktiekapital. Det kan till exempel vara fråga om en aktieägare som vill lösas ut ur företaget och som därmed löser in sina aktier mot betalning. Aktiekapitalet minskas då i motsvarande mån. Ett annat skäl kan vara att företaget uppvisar förlust. Förlusten kan då minskas genom att medel förs över från aktiekapitalet.

Om aktiebolaget lämnar vinstutdelning inom tre år från minskningen av aktiekapitalet för att täcka förlust, krävs det tillstånd från Bolagsverket att få besluta om utdelningen. Läs mer på sidan Ansökan om tillstånd för vinstutdelning.

Vill du minska aktiekapitalet till lägst 50 000?

Den 1 april 2010 sänktes kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 till lägst 50 000 kronor. Om du redan har ett privat aktiebolag med 100 000 i aktiekapital är det tillåtet att minska det till lägst 50 000.

Om du vill minska aktiekapitalet på grund av det sänkta kapitalkravet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på.

I många fall krävs att du skickar in två ärenden till Bolagsverket

I det första ärendet registrerar vi bolagets beslut att minska sitt aktiekapital. Om aktiekapitalet minskades för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond måste du i ett andra ärende söka tillstånd för att få verkställa minskningen. Observera att du då måste betala en registreringsavgift för varje ärende.

Om aktiekapitalet minskades för att täcka förluster är minskningen verkställd när Bolagsverket har registrerat ärendet. Du behöver då inte skicka in något ytterligare ärende.

Information om hur du minskar aktiekapitalet hittar du till höger.

Minskning av aktiekapital

  • Skriv förslag Styrelsen skriver ett förslag till minskning som blir ett underlag för aktieägarna på bolagsstämman.
  • Fatta beslut Bolagsstämman fattar beslut om minskning.
  • Anmäl till Bolagsverket – ärende nummer ett När bolagsstämman fattat beslut om minskning ska styrelsen anmäla beslutet till Bolagsverket. Anmälan ska ske inom fyra månader från beslutet.
  • Bolagsverket registrerar minskningsbeslutet Vid registrering av minskningsbeslutet minskar Bolagsverket aktiekapitalet. I vissa fall krävs dock att bolaget dessutom ansöker om tillstånd att få verkställa minskningen.
  • Sök tillstånd i vissa fall – ärende nummer två Om ändamålet med minskningen av aktiekapitalet var återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att få verkställa minskningsbeslutet.

 

Om minskning av aktiekapitalet – Bolagsverket

Ärende nummer ett

Ärende nummer två

Läs mer

Blanketter och avgifter