Archives for Undantag

6 procents moms

 

Det är 6 procents moms på följande varor och tjänster.  

Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande

Momsen är normalt 6 procent på följande produkter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.

Momsen är också 6 procent på böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Undantag

Momsen är 25 procent på

 • e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, t.ex. via Internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.
 • almanackor, anteckningsböcker och skrivböcker
 • leksaksböcker, t.ex. böcker där mer än hälften av sidorna är avsedda för urklippning
 • flygfotografier, kartor i relief och glober
 • kartor för att åskådliggöra viss verksamhet, bl.a. schematiska kartor över järnvägs- eller busslinjer
 • textilvaror som försetts med karttryck i prydnadssyfte
 • tryckta kort för personliga hälsningar, t.ex. julkort och gratulationskort.

Persontransporter inom Sverige

Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.

Undantag

Momsen är 25 procent för rena nöjesattraktioner som karusellturer, turer i berg och dalbana, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande.

Resetjänster inom EU:s momsområde ska vinstmarginalbeskattas med skattesatsen 25 procent när säljaren är ett företag i Sverige. Med resetjänster menar vi i det här sammanhanget resor som omfattar mer än själva transporten, t.ex. mat och logi. Traditionella charterresor, konferensresor och weekendpaket är exempel på resetjänster.

Transport i skidliftar

Momsen är 6 procent på transport i skidliftar.

Vissa entréavgifter

Momsen är 6 procent på entréavgifter till

 • konserter och andra föreställningar, t.ex. cirkus-, biograf-, teater-, opera-, balett-, trolleri-, revy-, operett- och musikalföreställningar samt vissa musikgalor
 • djurparker
 • idrottsevenemang.

Undantag

Momsen är 25 procent för entréavgifter till minizoo på nöjesparker, friluftsanläggningar m.m. Detsamma gäller visning av djur i andra sammanhang än i djurparker, t.ex. på bondgårdar.

Entréavgiften till idrottsevenemang är momsfri om den tas ut av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening.

Idrottsverksamhet

Momsen är normalt 6 procent på

 • idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund
 • styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter
 • trav- och galoppverksamhet ansluten till Svenska travsportens centralförbund eller Svenska galoppförbundet
 • tjänster som har ett nära samband med idrott, t.ex. tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar.

Undantag

Momsen är 25 procent för verksamhet som har något annat syfte än motion eller tävling. Det kan t.ex. gälla babysim, vattenlek för barn, besök på äventyrsbad, ponnyridning på nöjesfält, biljard på restaurang och gocartåkning på tivoli.

Museiverksamhet

För museiverksamhet är momsen 6 procent på

 • entréavgifter
 • guideavgifter
 • filmvisning i samband med verksamheten
 • ersättning för vandringsutställningar.

Undantag

Museiverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Momsen är 25 procent på t.ex.

 • utfärdande av äkthets- och värderingsintyg
 • konservators- och renoveringsarbeten
 • försäljning av reproduktioner, souvenirer och vykort.

Biblioteksverksamhet

För biblioteksverksamhet som bedrivs i privat regi är momsen 6 procent på

 • avgifter för boklån
 • beställnings- och köavgifter
 • tillverkning eller förmedling av kopior, t.ex. av kyrkböcker.

Undantag

Biblioteksverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Avgifter för förseningar eller borttappade böcker anses som skadestånd och är därför också momsfria.

Försäljning av vissa rättigheter

Momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse av

 • vissa upphovsrättsligt skyddade verk
 • rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en artists eller skådespelares framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Undantag

Momsen är 25 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av

 • fotografier
 • reklamprodukter
 • system eller program för automatisk databehandling
 • film, video, dvd eller liknande upptagning av information.

 

12 procents moms

 

Det är 12 procents moms på följande varor och tjänster.

Livsmedel

Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Även följande räknas som livsmedel:

 • ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling
 • alkoholfria drycker samt lättöl och folköl
 • dricksvatten som säljs på flaska eller liknande
 • tuggummi
 • mjölk (även vid försäljning till ett mejeri)
 • spannmål (även vid försäljning till en kvarn).

Undantag

På följande livsmedel är momsen 25 procent:

 • dricksvatten från vattenkran
 • spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl.

Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent:

 • foder
 • levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel
 • läkemedel (även naturläkemedel)
 • kosmetika
 • tobak och tobaksprodukter
 • narkotika och psykofarmaka
 • restsubstanser och främmande ämnen.

Restaurang- och cateringtjänster

Momsen  på restaurang- och cateringtjänster är 12 procent. Bland annat följande ska beskattas med 12 procents moms:

 • festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster
 • frukost i samband med logi
 • dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst
 • transport som ingår i en cateringtjänst.

Följande beskattas alltid med 25  procent:

 • spritdrycker, vin och starköl
 • drinkar där spritdrycker ingår
 • måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang.

Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp.

Rumsuthyrning i hotellrörelse

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, telefax, betal-tv, bad och bastu samt tvätt.

Undantag

Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent.

Campingverksamhet

Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär t.ex. uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet.

Undantag

Det är 25 procents moms på

 • gästhamnsverksamhet
 • att hyra ut uppställningsplatser för t.ex. vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Försäljning av egna konstverk

Momsen är normalt 12 procent när du säljer konstverk du själv gjort. Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk.

Undantag

När någon annan än du som gjort konstverket säljer det, t.ex. ditt eget eller någon annans bolag, är momsen 25 procent.

I vissa fall kan försäljningen vara helt momsfri. Läs mer i broschyren ”Moms inom kulturområdet” (SKV 562).

Import av konstverk

När du importerar konstverk är momsen 12 procent, oavsett vem som säljer.

 

Källa: Skatteverket