Archives for upphovsrätt. upphovsperson

Samma motiv, två verk och två upphovspersoner

Konstnärligt skapande skyddas av upphovsrätten. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till. Läs mer