Archives for varningslista

Om varningarna

 

Finansinspektionen varnar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i Sverige eller inom EU. På listan finns även företag som i övrigt inte lever upp till aktuella författningars krav, exempelvis registrering hos FI.

Dessa företag erbjuder ofta investeringar som senare visar sig värdelösa.

FI samarbetar på detta område med andra tillsynsmyndigheter inom EU. Det är en överenskommelse inom kommittén för europeisk värdepapperstillsyn, CESR. Listan uppdateras allt eftersom vi får vetskap om företagen.

Företag: Företagets namn. Synonymer förekommer.

Källa: Den tillsynsmyndighet som varnar.

Datum: När informationen kom från tillsynsmyndigheten. Datumet är i vissa fall äldre än den tidpunkt när FI publicerar företagsnamnet.

Varningslistan är inte fullständig – nya företagsnamn tillkommer löpande. FI:s rekommendation är att alltid kontrollera i FI:s Företagsregister att ett företag har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster.