Avdrag – Resor till och från arbetet

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna

  • om avståndet är minst fem kilometer
  • om du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
  • om det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.

Avdraget är 18,50 kronor per mil (inkomståren 2011 och 2012). Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil (inkomståren 2011 och 2012).

Om du har rätt till avdrag för resor med bil (egen bil eller förmånsbil) får du dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift. Om du reser med egen bil får du även göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för arbetsresor för de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du göra avdrag för alla dagar du använt bilen för resor till och från arbetet.

Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 9 000 kronor. För inkomståret 2012 är gränsen 10 000 kronor.

 

Comments are closed.