Skatter

Rot och rutföretag ska redovisa i Skatteverkets e-tjänst

Från och med den 1 april gäller nya regler för hur företag ska redovisa rot- och rutarbeten. Redovisning och begäran om utbetalning ska ske elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst och betalning kan bara ske till utförarens konto. Fler uppgifter ska också redovisas om det arbete som utförts.

Rekordmånga deklarerade första dagen

Den 19 mars öppnade Skatteverket den elektroniska deklarationen. Fram till klockan 24.00 den 19 mars hade mer än 192 000 personer deklarerat, det är 50 000 fler än förra året .

Skatteverket ser över framtida inriktning

Skatteverket har tagit fram ett förslag till en långsiktig inriktning för hur organisation och arbetsfördelning ska utvecklas för att även på längre sikt erbjuda en effektiv verksamhet, till nytta för medborgare och företag.

Deklarationen öppnar den 19 mars

Drygt 7,7 miljoner personer ska deklarera i år. Startskottet går den 19 mars. Alla kan deklarera elektroniskt, vare sig man bara ska godkänna sin deklaration eller ändra och lägga till uppgifter. Förra året valde 5,2 miljoner att e-deklarera. Sista dagen att lämna deklarationen är i år den 4 maj.

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

I år kommer Skatteverket att särskilt granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, gränsöverskridande handel samt rot och rutarbete i vissa branscher. Det informerade Skatteverket om på ett webbsänt pressmöte idag.

Undvik ränta på kvarskatten genom att fyllnadsinbetala

Den som räknar med att få kvarskatt på mer än 30 000 kronor och inte vill betala ränta på beloppet ska göra en fyllnadsinbetalning före den 12 februari.

Nytt rekord i självrättelser av utlandsinkomster 2014

Förra året gjorde 2 700 personer självrättelser av utlandsinkomster, vilket ledde till totalt 329 miljoner kronor i ökade skatteintäkter i Sverige.

Presseminarium: Samverkan mot internationella skatteupplägg

Skatteverket bjuder in till ett seminarium om det internationella samarbetet mot gränsöverskridande skatteupplägg. Vi kommer att ge inblick i dagens situation och den utveckling som väntas de närmaste åren, samt ge möjlighet till fördjupning och frågor.

Viktigt att kontrollera uppgifter vid rot och rut utomlands

Svenskar som äger bostäder i ett annat EU/EES-land har rätt till rot- och rutavdrag. Förra året beviljades sammanlagt 37 miljoner kronor i skattereduktion för rut och rotarbete i bostäder utomlands. Men alla köpare har inte full koll på reglerna visar Skatteverkets granskning.

Fler uppgifter måste lämnas för rot- och rututbetalning

Nästa år krävs mer information från företag för att de ska kunna få utbetalning för rot- och rutarbete. De måste redovisa vilken typ av arbete som är utfört, antalet arbetade timmar och kostnaden för material. Syftet är att Skatteverket ska få bättre underlag för kontroll.