Är det okej att fotografera upphovsrättsligt skyddad offentlig konst?