Archives for

Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige?

I förra veckan anordnade Vinnova, tillsammans med PRV och Tillväxtverket, seminariet Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige? Utgångspunkt var rapporten ”Accelerating European deep tech — new pathways from ideas to impact” som har sin grund i den EU-konferens om teknikintensivt entreprenörskap som genomfördes i juni 2023.

Greentech på riktigt

Vi står inför stora globala utmaningar och på PRV är vi övertygade om att innovation och smart hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till att påskynda en positiv utveckling.

Nya verksamt.se lanserad

Verksamt.se, webbplatsen där vi tillsammans med flera andra myndigheter ger samlad information och stöd till företag, har fått en ny design och en ny teknisk plattform.

regionbesök

I förra veckan besökte en delegation från PRV, med GD i spetsen, Sundsvall och Härnösand. På programmet stod bland annat rundabordskonferens och middag på residenset med landshövding Carin Jämtin, samt besök på företag, Bolagsverket och Mittuniversitetet.

Studie om innovation inom cancerområdet

Inför världscancerdagen 4 februari lanserar EPO en studie och en onlineplattform som förenklar tillgången till innovationer inom cancerområdet där PRV har bidragit till uppbyggnaden av plattformen. Studien visar att innovation i kampen mot cancer har ökat med 70% mellan 2015 och 2021. Studien kompletteras av en onlineplattform, som förenklar tillgången till innovationer.

IP-Scankurs för rådgivare

EUIPO/SMF-fonden arrangerar en kurs för blivande rådgivare för IP-Scan.

Ny funktionalitet i PRV:s e-tjänst för patent

Från och med januari 2024 presenteras alla nya handlingar från PRV i e-tjänstens inkorg. Den nya startsidan, inkorgen, ersätter listan över uppdateringar.

SMF-fonden öppnar

SMF-fonden är ett bidragssystem utformat för att hjälpa EU:s små och medelstora företag (SMF) med deras immateriella rättigheter. Ansök om rabatt via EUIPO:s SMF-fond när du registrerar varumärke, design och patent.

Återinfört diarium för PRV:s databaser

PRV har återinfört diariet för Svensk Varumärkesdatabas och Svensk Designdatabas.

EPO smart card

Vid årsskiftet slutar EPO ta emot begäraran om nya smart cards. Därför är det viktigt att begäran om förnyelse av smart cards sker senast i december.