PRV bidrar till klimatrapport

I Riksrevisionens granskning av svensk klimatforskning har PRV bidragit med information om svenska företags patentansökningar runtom i världen på områden som har med klimatteknik att göra under åren 1994 till 2010. PRV glädjer sig åt att Riksrevisionen valt att lyfta in patentstatistik som indikator och hoppas att användningen av den typen av uppgifter kommer att användas mer i statistiskt…

Social tagging: >

Comments are closed.