Nationella patent på engelska

Regeringens utredare Cecilia Renfors har lämnat ett förslag om att nationella svenska patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska av PRV. Patentkraven ska även i fortsättningen översättas till svenska, dock utan att översättningen har någon direkt rättslig verkan i det fall patentet beviljats på engelska. Sådana översättningar behöver inte lämnas in till PRV förrän strax före…

Social tagging: >

Comments are closed.