Enkät om Svensk varumärkesansökan

1 december 2011 lanserades en ny version av Svensk varumärkesansökan. Som första nationella myndigheten i Europa använder vi i denna e-tjänst den databas som finns i OHIM:s klassningsverktyg Euroclass. Vi har sedan dess fått några kundsynpunkter från ett fåtal företag. Nu vill vi få mera fakta. Både vad du tycker om e-tjänsten som helhet och mer specifikt. Exempelvis hur du upplever…

Social tagging: >

Comments are closed.