Ungern ansluter sig till TMview

Varumärken från den ungerska immaterialrättsmyndigheten har nu lagts till i databasen TMview. I TMview kan man utan kostnad söka efter varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar hos ett antal ledande varumärkesmyndigheter. Med den senaste utökningen innehåller TMview nu varumärkesuppgifter från totalt 20 varumärkesmyndigheter. Förutom Ungern deltar Benelux, Bulgarien, Danmark, Estland,…

Social tagging: >

Comments are closed.