Myndighetsgemensamt servicekontor i Lysekil avvecklas

Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Lysekil avvecklas senast halvårsskiftet 2013. Orsaken är få besökare och att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.

Social tagging: >

Comments are closed.