Val av ombud för varumärke

På efterfrågan från våra kunder har vi tagit fram en vägledning för val av ombud för varumärke. I vissa sammanhang kan det vara fördelaktigt att anlita ett ombud för att hantera egna varumärkesärenden. Ett ombud kan hjälpa till i hela processen med själva ansökan men även övrig rådgivning och hjälp med svaromål på förelägganden. PRV kan inte ge rekommendationer om vilka ombud som är särskilt…

Social tagging: >

Comments are closed.