Immaterialrätt i utvecklingsländer

När immaterialrätt diskuteras i media, eller för den delen i andra sammanhang, ligger ofta fokus på den konflikt som finns mellan förespråkare för immaterialrätt och motståndare till densamma – framför allt när det gäller fildelning över Internet och, något mindre vanligt, när det handlar om patent på läkemedel. Mer sällan diskuteras immaterialrättens själva raison d’etre; varför finns den och…

Social tagging: >

Comments are closed.