Sverige högt upp på EPO-lista

Under 2012 lämnade svenska personer och företag in 4674 patentansökningar hos det europeiska patentverket, EPO. Siffran innehåller både EP- och PCT-ansökningar. Under samma period lämnade man in 2070 av totalt 2436 nationella ansökningar till PRV. Antalet PCT-ansökningar till PRV från svenska personer och företag var 1188 av totalt 1585. Sett till antal ansökningar till EPO i förhållande till…

Social tagging: >

Comments are closed.