Spännande kostnadsfria seminarier den 26 april

Alla företag – små som stora – har immateriella tillgångar. Hur tillgångarna hanteras kan vara avgörande för hur väl företaget lyckas med sin affärsidé och sin konkurrenskraft. Om du också har insett att dina immateriella tillgångar är en framgångsfaktor för ditt företag så har du nu chansen att vända och vrida på de möjligheter och fallgropar som finns. Den 26 april uppmärksammar vi World…

Social tagging: >

Comments are closed.